X
تبليغات

تصویر ثابت

مشاوره کيفري
loading...
YourAds Here YourAds Here

خرابِ عشق

بازدید : 3
سه شنبه 16 دی 1399 زمان : 21:30

مشاوره کيفري

جرائم صورت گرفته در حوزه حقوق کيفري از مواردي است که براي اغلب ما نامانوس بوده و مواجهه با آن برايمان رعب آور است، جرائمي همچون قتل، آدم ربايي، کلاهبرداري، جعل، سرقت، ضرب و جرح، خيانت در امانت، جرائم پزشکي، توهين و تهديد، مزاحمت تلفني، جرايم رايانه اي، مزاحمت آنلاين، انتقال مال غير، روابط نامشروع، زنا، استراق سمع، مواد مخدر، ديه، مسائل عادي و روزمره اي نيست که هر روزه با آن سرو کار داشته يا ديده باشيم و به همين لحاظ بتوانيم به راحتي با آن کنار بياييم، کما اينکه بي اطلاعي و عدم تسلط بر قوانين يکي از مشکلات اساسى مراجعه کنندگان به اين دست دادگاه ها بوده و به تبع نياز به کسب راهنمايي و آگاهي هم در آن به مراتب بيشتر است، در اينجاست که مشاوره کيفري نمود مي يابد، مشاوران در هر حوزه اي که از آنها راهنمايي بخواهيد در ابتدا عنوان جرم را شناسايي کرده و سپس بسته به اينکه در مقام متهم هستيد يا شاکي راه هاي دفاع را ارائه داده و در تمامي سير مراحل قضائي از طرح شکايت گرفته تا ارائه ادله اثبات حقانيتتان گام به گام با شما خواهند بود.

مشاوره هاي کيفري ناجي جان و مال شماست!!!

فراموش نکنيد در طرح شکايت ها تنها چيزي که قاضي به آن استناد مي نمايد دادخواست و ادله قانوني شماست و نظر به حساسيت اين جرائم که مجازات هاي جزاي نقدي، زندان و گاها قصاص از هر نوعي گرفته از قصاص اعضا تا جان را در بر دارد راهنمايي هاي يک مشاور ضرورت بيشتري مي يابد .گفتني است کشف جرائم در شاخه کيفري بيش از ?? درصد موارد تحقق مي يابد و قانون هرگونه راه فراري را براي مجرمان سد مي نمايد ولي تمامي اين موارد باز هم بسته به آن است که شما چگونه دادخواست خود را ارائه دهيد و ادله خود را نزد قاضي اثبات نمائيد.

معرفي مدير گروه مشاوره کيفري

سرکار خانم يسنا سبزي زاد

سوابق کارى مهم :

 • مدير شرکت کاوه مبدل
 • مدير شرکت نگه دار صنعت
 • مشاور حقوقى شرکت مپناتوکا
 • مشاور حقوقى شرکت مپنا مکو
 • مشاور حقوقى شرکت هوربيگر اتريش
 • مشاور حقوقى شرکت هوربيگر کيش
 • مشاور حقوقى بيمه ايران
 • مشاور حقوقى شرکت هاى نفت، گاز ، پتروشيمى
 • عضو هيئت اختلاف اداره کار
 • عضو هيئت مديره شيمى داروى پارس

داراى مدارک رسمى از

 • ادارات بازرگانى
 • صنايع و معادن ايران
 • گمرک جمهورى اسلامى ايران

مشاور کيفري کيست؟

مشاور کيفري، وکيل کيفري و جزائي است که اشراف کاملي نسبت به اصول و قوانين کيفري داشته و به مدد اين علم و آگاهي مي تواند راهکارهاي مناسب با موضوع مطرح شده عنوان نمايد و از اندوخته سرشار تجربه خود مشاوره گيرنده را به سوي حل مشکل رهنمون سازد، حضور اين مشاوران در پرونده هاي مربوطه بسيار ضروري است و چراي آن باز مي گردد به حيطه کاري کاملا تخصصي آنها و عدم آگاهي مشاوران عادي و عموم مردم از ابعاد جرائم و مجازات ها و ضررهاي جبران ناپذيري که در صورت ارائه راهنمايي هاي غير اصولي به مشاوره گيرنده وارد مي آيد، ضمن اينکه کارکشته بودن مشاوران کيفري نه تنها در زمينه چگونگي ارائه دفاع و جمع آوري ادله اثبات دعوا ياري دهنده شما خواهد بود، بلکه اگر در زمينه اي نياز به احضار شهود باشد علاوه بر راهنمايي در اين زمينه حتي در زمينه گفتاري که شاهد بايد ارائه نمايد هم راهگشا بوده و در نهايت اگر مجرم بودنتان به اثبات رسيد راه هاي تقليل مجازات را به حداقل ممکن برايتان هموار مي نمايد، زيرا به سبب شرايطي که در قانون تعيين گرديده برخي موارد همچون همکاري متهم يا تسليم شدن نزد قانون و ديگر موارد در تقليل مجازات تاثير گذار است.

مشاوره کيفري چه مسائلي را در بر ميگيرد؟

صفحه روزنامه ها هر روز شاهد انعکاس جرائم بسياري است که گاها مي خوانيم و گاه نخوانده از کنار آن عبور مي کنيم ولي اگر خداي ناکرده پاي اين جرائم به زندگي ما باز شده باشد نه عبور و نه فرار از دست آنها هيچيک چاره ساز نيست، خوشبختانه به سبب ارتباط اين جرائم با امنيت عمومي جامعه، نگاه حمايتگرانه قانون با قربانيان اين جرائم همراه است ولي در نهايت بايد با آن مواجه شويد و از کمک افراد کارکشته اين فن استفاده نمائيد تا بتوانيد نزد قاضي حقانيتتان را به اثبات رسانيد و از حمايت قانوني او برخوردار شويد، «اثبات» اگر چه تنها يک کلمه است ولي کار هر کسي نيست در همين راستا گروهي با عنوان مشاوره کيفري راه اندازي کرديم مباحثي که در اين گروه توسط مشاوران ارائه مي گردد از قرار زير است:

مهم ترين عناوين گروه مشاوره کيفري

قتل

آدم ربايي

کلاهبرداري

جعل

سرقت

ضرب و جرح

خيانت در امانت

توهين و تهديد

روابط نامشروع و زنا

مواد مخدر

ديه

xtkc_s15.png

انواع مجازات از نگاه قانون چيست؟

قانون مجازات، براي مجرمان ? نوع مجازات را جهت تنبيه و اصلاح در نظر گرفته که عبارتند از حدود، ‌قصاص، ديات و تعزيرات اين چهار قسم با هم تفاوتهايي دارند که به تشريح آن مي پردازيم:

?- حدود: همانگونه که از ريشه کلمه مي توان دريافت حدود از حد به معني داراي اندازه و مرز آمده و از نظر قانون هم به مجازات هايي اطلاق مي گردد که نوع، ميزان و کيفيت آن در شرع مشخص گرديده است.

انواع مجازاتهاي حدود شامل قتل، شلاق ، قطع عضو و نفي بلد(تبعيد) است، اين نوع مجازاتها بيشتر بدني بوده و قاضي در تعيين آن دخالتي ندارد و تنها مي‌تواند براساس آنچه قانون برايش تعيين کرده حکم صادر نمايد، پس اينگونه مي‌توان استنباط کرد که در حدود دست قاضي بسته است .

?- قصاص: قصاص به معني تلافي از جمله مجازات هاي نام آشناست البته برخي قصاص را با اعدام يکسان مي دانند در حالي که قصاص در خصوص اعضا هم اعمال مي شود به عنوان مثال قصاص دست در برابر دست يا گوش در برابر گوش و به معني استيفا اثر جنايت بوده و بايد با جنايت ارتکابي برابر باشد البته قصاص در خصوص جنايات عمدي اعمال مي شود که بر نفس، اعضا و منافع آن ارتکاب يافته است .

?- ديات: ديات هم به گوش اغلبمان خورده و گونه اي از مجازات نقدي و مالي است که به آن خون بها نيز مي گويند و به سبب جنايتي که بر نفس يا عضو ارتکاب يافته به مجني عليه (فردي که جنايت عليه او ارتکاب يافته) يا ولي يا اولياي دم او داده مي شود يکي از شروط مهم در خصوص ديات غير عمدي بودن آن است مگر در مواردي که جنايات عمدي به قصاص نينجامد.

?- تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده: تنبيه و مجازات کمتر از حد را تعزير مي نامند و در تعريف قانوني اين مجازات آمده که تعزير تاديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و بسته به نظر قاضي مجازات آن تعيين مي گردد و شامل حبس و جزاي نقدي و شلاق است که البته ميزان شلاق بايد از ميزاني که در حدود براي آن مشخص شده کمتر باشد . در واقع مجازات هاي بازدارنده شامل هر نوع مجازاتي بوده و تعلق به گروهي خاص از مجازاتها ندارد.

? شرطي که شاهد بايد دارا باشد

قانون مجازات شهادت را به عنوان يکي از دلايل براي اثبات حقانيتتان قبول مي کند، ولي شهادت و شاهدين بايد شرايطي داشته تا مهر تاييد را از طرف قاضي کسب نمايند و قابل استناد باشند، در زير هشت شرطي که شاهد بايد دارا باشد را آورده ايم:

?. بلوغ

?. عقل

?. ايمان

?. عدالت

?. طهارت مولد

?. ذي‌نفع نبودن در موضوع

?. نداشتن خصومت با طرفين دعوا يا يکي از آنها

?. عدم اشتغال به تکديگري و ولگردي

*** توجه داشته باشيد که اين شرايط بايد توسط قاضي احراز گردد در غير اين صورت تنها اظهارات شاهدين استماع مي گردد و تاثير اين اظهارات و ارزش آن در راي قاضي تنها در حد اماره قضايي است.

دست نوشته هاي دردسر ساز

دست نوشته يا اسنادي که نزد قاضي ارائه مي دهيد در وهله اول کارشناسي مي شود تا از اصالت آن اطمينان حاصل گردد و در صورت عدم احراز اصالت دست نوشته يا سند، جعلي به حساب آمده و پرونده جزائي به علت رو کردن اين اسناد برايتان گشوده مي شود که مي تواند حداقل شش ماه روانه زندانتان نمايد و به جاي رفع مشکل خود دردسر ساز مي شود بنابراين حتما اسنادي که با دست و به صورت خودماني تنظيم کرده ايد را به صورت رسمي ثبت نمائيد.

هزينه مشاوره تلفني کيفري

هر دقيقه تماس با مشاور کيفري ???? تومان هزينه در بر خواهد داشت، البته اين هزينه ها ضامن دريافت حقتان بوده و گاها شما را از بند مجازات هايي چون زندان، جزاي نقدي و قصاص رهايي مي بخشد کما اينکه اگر اين مشاوره ها به صورت حضوري انجام شود هزينه هاي بسيار بالايي را مي طلبد و از حيث صرف زمان و انرژي هم قابل مقايسه با مشاور هاي تلفني نخواهد بود.

جهات تخفيف مجازات چيست ؟

قوانين بسياري با وجود گذشت سال هاي متمادي از وضع آن همچنان بر ما پوشيده مانده، اين ناآگاهي در حيطه حقوق جزا موج ميزند آنگونه که بسياري نمي دانند، اگر جرمي اتفاق افتاد در صورت حصول برخي شرايط با ديده ارفاق به آن نگريسته مي شود و قانونگذار در مواردي با متهم به اصطلاح راه مي آيد و مجازاتش را تا جايي که قانون اجازه دهد، کاهش مي دهد البته يکي از اساسي ترين شرايط براي تقليل مجازات، تعزيزي بودن آن است، پس به مجازات هاي تعزيزي در صورت احراز يک يا چند مورد از موارد زير تخفيف داده مي شود، با هم نگاهي به اين موارد تقليل دهنده مجازات هاي کيفري مي اندازيم:

گذشت شاکي يا مدعي خصوصي

کم بودن زيان وارده به بزه ديده (شخصي که عليه او جرمي اتفاق افتاده) يا نتايج زيانبار جرم

اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي به پرونده

مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم

پشيماني، حسن سابقه و يا وضعيت خاص متهم از قبيل کهولت سن يا داشتن کسالت و بيماري

تلاش متهم جهت کاهش آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

همکاري تاثير گذار متهم در شناسايي شرکا يا معاونان ارتکاب جرم، تحصيل ادله يا کشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به کار رفته براي ارتکاب آن

اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريک آميز بزه ديده (شخصي که عليه او جرمي اتفاق افتاده) يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

چه اشخاصي در پرونده هاي کيفري، حق درخواست تجديد نظر دارند؟

?- محکوم يا وکيل يا نماينده قانوني وي

?- شاکي خصوصي يا وکيل يا نماينده قانوني وي

?- دادستان در خصوص جرائمي که تعقيب آنها به او واگذار شده است

آرا کيفري در چه مواردي قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استاني است؟

?- ضبط مال بيشتر از يک ميليون ريال.

?- جرائمي که به آنان ديه اي بيش از خمس ديه کامل تعلق پذيرد .

?- محکوميت هايي که مجازات آن انفصال از خدمت دولتي است .

?- جرائمي با حداکثر مجازات قانوني بيشتر از سه ماه حبس يا شلاق يا جريمه نقدي بيشتر از پانصد هزار ريال .

ماموريت آرموو در مشاوره کيفري

اگر پايتان به دادگاه هاي کيفري رسيده باشد مي دانيد که در اين نوع دادگاه ها حضور انواع و اقسام مجرمان و فضاي آکنده از درگيري هاي لفظي که توام با تهديد و ناسزا گويي است تا چه ميزان مي تواند در تلخ کردن کامتان موثر باشد و روزتان را خراب کند، حال تصور کنيد به سبب ناآگاهي نسبت به قوانين مجبور به رفت و آمدهاي پياپي و متعدد در اين راهروهاي عريض و طويل باشيد، البته تمامي اينها در حالي است که به سبب ناآگاهي از قوانين پايتان به بازداشتگاه و زندان وا نشده باشد، مجموع اين موارد رسالت ما در آرموو بوده يعني رهايي شما از گرفتار شدن در بند و مجرم شناخته شدن يا زائل شدن حق و حقوقتان و فرار مجرمي که عليه شما جرمي مرتکب گرديده از چنگال قانون، پس براي کسب هرگونه اطلاعي درخصوص قوانين و رفع ابهاماتتان مي توانيد به مشاوران آرموو اعتماد کنيد و فارغ از هرگونه محدوديت زماني، مکاني و حتي مالي تنها با يک تماس خيال خودتان را به شيوه اصولي و صحيح که همان استمداد راه حل قانوني از افراد خبره آن رشته است، آسوده نمائيد .

فراموش نکنيد برخي از مسائل کوچک قضائي به دليل نا آگاهي اوليه با پيچيدگي فراوان ختم گرديده و حتي دردسر آفرين شده اند در حالي که حضور مشاوران با توجه به آگاهي و اطلاعي که از رويه دادگاه ها و نظر اساتيد برجسته حقوق دارند به مثابه ميانبري براي رفع مشکلات است .

راه هاي برقراري ارتباط با مشاوران آرموو در زير مشخص گرديده است:

تماس با مشاوران کيفري حقوقي آرموو

دانلود اپليکيشن آرموو

منبع: https://www.armoo.co/criminal-advice/

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : -1

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 38
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 30
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 5
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 64
 • بازدید ماه : 186
 • بازدید سال : 186
 • بازدید کلی : 562
 • کدهای اختصاصی